Peninggalan Kerajaan Sriwijaya

Peninggalan Kerajaan Sriwijaya – Kerajaan Melayu di pulau Sumatra dan pengaruh besar di kepulauan, Awal kejayaan Kerajaan Sriwijaya terjadi pada abad ke-9